Alle dødsfald anmeldes til afdødes bopælssogn via www.borger.dk

Bisættelse/begravelse aftales med kordegnekontoret. Tlf. 98 12 69 40 alle hverdage 10-13.
Bemærk: Bisættelser fra Vejgaard kirke kan i øjeblikket tilbyde op til 50 deltagere i kirken, pga. COVID-19 restriktioner.
 
Alle folkekirkemedlemmer bosat i Vejgaard Sogn har ret til at blive bisat/ begravet fra sognets kirke.
Det samme gælder for personer med særlig tilknytning til sognet. De nærmere regler om tilknytning kan oplyses ved henvendelse til kordegnekontoret.
 
Der er i øjeblikket ingen restriktioner med hensyn til at erhverve et gravsted på Vejgaard Kirkegård. Regler og priser vedrørende gravsteder kan oplyses ved henvendelse til Kirkegårdskontoret.

 

Tilmelding til Alle Helgen mindegudstjenester

søndag d. 1. november

Da vi desværre stadig er underlagt forskellige restriktioner på grund af Covid-19, må vi gennemføre Alle Helgen mindegudstjenesterne på en noget anden måde, end vi plejer. Vi har planlagt 3 gudstjenester i løbet af søndag den 1. november, og der bliver desværre kun adgang for inviterede og tilmeldte.
De inviterede er de, der har mistet siden sidste Alle Helgen, og som har haft bisættelse/begravelse fra Vejgaard kirke, eller på et af kirkens kapeller ved en af vore præster. De inviterede har fået mail eller brev fra os.
For at give plads til så mange som muligt bliver gudstjenesterne uden fællessang, - men der vil som vanligt være smuk musik og korsang, oplæsning af navnene på de døde, samt mulighed for at tænde et lys. 

Klik på det tidspunkt du/I er blevet inviteret til for at tilmelde jer.

Tilmeldingen til gudstjenesten kl. 10.00 - Stadig ledige pladser.

Tilmeldingen til gudstjenesten kl. 12.00 - Lukket for tilmelding. Er du/I blevet inviteret til kl. 12 så kan du/I vælge at melde jer til gudstjenesten kl. 10.00 eller kl. 14.00 i stedet. Skriv i kommentarer på tilmeldingsformularen navnet på jeres afdøde, så det bliver læst højt på det rigtige tidspunkt.

Tilmeldingen til gudstjenesten kl. 14.00 - Stadig ledige pladser.