Denne stilling er pt. vakant.

Kontakt derfor Kordegnekontoret.