En navneændring anmeldes og behandles i bopælssognet.
Ansøgning sker digitalt på www.borger.dk Vælg Familie og Børn

Ansøgninger om navneændringer kan først behandles efter indbetaling af et gebyr 
( gebyret er pr. 1. januar 2019 kr. 500,00) 
Betaling af gebyr sker i forbindelse med anmeldelsen på www.borger.dk Undtaget fra gebyr er navneændringer i forbindelse med en vielse.

Se listen over godkendte navne her www.ast.dk